แบบผม สไตล์เจ้าสาวเกาหลี ปล่อยยาว ไดร์หน้าม้า ดูสบายตา (9/15)

ผมเจ้าสาวสไตล์เกาหลี ปล่อยยาว เสยผมขึ้นหนึ่งข้าง ติดดอกไม้ (8/15)

เจ้าสาวสไตล์เกาหลี แบบทรงผมปล่อยยาว ดัดลอนใหญ่ ดูโรแมนติก (10/15)