แคปชั่นงานแต่ง โดน ๆ ภาษาอังกฤษ (4/5)

 • All you need is Love.
 • Love is in the air.
 • Celebrating the [นามสกุล]s.
 • Wishing you both a lifetime of love and happiness.
 • To love, laugher, and their happily ever after.
 • My favorite people finally met their match.
 • Together is the best place to be.
 • The most beautiful day for the most beautiful couple.
 • Cheers to the newlyweds.
 • Here’s a toast to the couple I love most.
 • Love is patient. It is kind. Love grows stronger over time. Love is never jealous. It understands. I wish you a lifetime together full of everlasting love.
 • When ‘yes’ means ‘forever’.
 • May your wedding be filled with love and happiness!
 • Wishing you a lifetime of love and laughter as sweet as your wedding cake.
 • Together forever.

แคปชั่นงานแต่งสำหรับคนมีคู่ (3/5)

แคปชั่นงานแต่งตัวเอง แคปชั่นเจ้าบ่าว แคปชั่นเจ้าสาว

แคปชั่นงานแต่งตัวเอง แคปชั่นเจ้าบ่าว แคปชั่นเจ้าสาว (5/5)