ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์, เว็บบอร์ด และบริการอื่นๆ ของ WeddingReview.net ค่ะ

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 เมื่อท่านได้เข้าใช้งานหรือเยี่ยมชม เว็บไซต์ WeddingReview.net (ซึ่งรวมไปถึงเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือและเครื่องมืออื่นๆ), บริการออนไลน์, แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสาร รวมทั้ง Social Networking Platforms (เรียกรวมกันทั้งหมดในที่นี้ว่า ‘เว็บไซต์แห่งนี้’ หรือ ‘ที่นี่’ หรือ ‘เรา’) ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยอัตโนมัติ หรือกรณีใดๆทั้งสิ้น ถือว่าท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านและมีข้อผูกมัดอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ (Terms of Use) และข้อเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริการ (Terms of Service) ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ หรืออาจระบุไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ กรุณาอ่านข้อตกลงในการใช้งาน หรือ Terms of Use อย่างถี่ถ้วนก่อนใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเราเป็นระยะ ท่านต้องเข้าชมหน้านี้เสมอเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริการ

1.2 การเข้าใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นการยินยอมให้ใช้งานในลักษณะพื้นฐานของการใช้งานชั่วคราว และทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนหรือปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบในล่วงหน้า ทางเราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานไม่ว่าจะเวลาใดก็ตาม ในบางกรณีเราอาจมีการจำกัดการเข้าชมส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์แห่งนี้

1.3 เว็บไซต์แห่งนี้มี Links ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ที่ไม่ได้ทำงานโดย WeddingReview.net (อาทิ Facebook , LINE@ เป็นต้น) ทาง WeddingReview.net ไม่มีความข้องเกี่ยวกับการควบคุมดูแลเว็บไซต์อื่นและไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์อื่นๆนั่นหมายความว่าท่านจะใช้ข้อกำหนดและข้อตกลงเกี่ยวกับบริการของเว็บไซต์อื่นแต่ละเว็บไซต์เท่านั้น

1.4 “วันทำการ” หมายถึงวันที่ไม่ใช่ วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ และไม่ใช่วันหยุดราชการในประเทศไทย

2. นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน สามารถเข้าดูได้ที่หน้า Privacy Policy ซึ่งในการเข้าใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้หมายความว่าท่านยอมรับที่จะใช้ข้อมูลต่าง ๆ ภายในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ WeddingReview.net และข้อมูลทุกอย่างที่ท่านส่งให้เราเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง

3. Feature, ลูกเล่น, เครื่องมือใช้งาน, สินค้า และ ซอฟท์แวร์ ที่คุณซื้อหรือดาวโหลดจากที่นี่ อาจมีข้อกำหนดและข้อตกลงในการใช้งานเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่คุณใช้งาน, ซื้อ หรือ ดาวน์โหลด และเมื่อเรามีการจัดการแข่งขัน ประกวด หรือ ชิงโชค เราจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของการประกวด แข่งขัน และชิงโชค กับคุณ นอกจากนี้ ในบางส่วนการใช้งานของเว็บไซต์ ที่ให้บริการโดยหน่วยงาน หรือ คู่ค้ารายอื่น (Third-Party Partner) ซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่าง โดยจะมีการแจ้งในส่วนการใช้งานนั้นๆ

4. เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์แห่งนี้ หรือ ใช้งาน นั่นหมายถึงคุณยินยอม ยอมรับ และผูกพันธ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และยืนยันว่ามีอายุครบตามเกณฑ์ที่สามารถทำสัญญาที่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือ มีผู้ปกครองดูแลและรับผิดชอบ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้

5. เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อและทุกเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลเมื่อเราโพสต์ในเว็บไซต์ ซึ่งเราให้คำมั่นสัญญาว่าจะพัฒนาและดูแลไปในทางที่ดีขึ้นเสมอ หากคุณใช้งานที่นี่ต่อหลังจากที่เราได้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขไปแล้ว หมายความว่าคุณยินยอมและยอมรับ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยน

6. สิทธิการใช้งานเว็บไซต์ WeddingReview.net

6.1 สิทธิการใช้งานที่นี่เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะ (privilege) ที่ WeddingReview.net มอบให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นได้
6.2 ผู้ใช้ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลและ ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่น ในกรณีที่ทีมงานของเรานำข้อมูลธุรกิจของท่านมาเผยแพร่เพื่อเป็นการแนะนำธุรกิจของท่านให้กับผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากท่านพบว่าไม่เหมาะสม สามารถติดต่อทีมงานของเรา ที่หน้า Contact Us หรือ Claim Listings เพื่อดูแลข้อมูลของท่าน ด้วยบัญชีที่ท่านสร้างขึ้นที่นี่ ด้วยตัวเอง
6.3 ผู้ใช้ต้องใช้งานเว็บไซต์ WeddingReview.net ตามมารยาทและจรรยาบรรณของการใช้งานเว็บไซต์ตามที่ WeddingReview.net กำหนดและตามวิถีสากล

7. ตัวอย่างการใช้งานที่ไม่อนุญาติให้ปฏิบัติ

7.1 การใช้เว็บไซต์ WeddingReview.net เพื่อกระทำสิ่งผิดกฎหมาย
7.2 ก่อกวนผู้ใช้งาน WeddingReview.net หรือ สร้างบรรยากาศที่ไม่ดีโดยรวม หรือ ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง แอบอ้าง สร้างความไม่สงบ ใส่ร้าย ยั่วยุ สร้างความเกลียดชัง ก่อกวน สร้างความไม่สงบ สร้างบรรยากาศที่ไม่ดี ผิดวัตถุประสงค์ ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงาม กาละเทศะ และ ทำลายชื่อเสียง หรือ ทำลายเว็บไซต์ WeddingReview.net หรือ ทำให้ผู้ใช้งานท่านอื่นไม่สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นหรือในบรรยากาศที่ไม่สุนทรีโดยรวม
7.3 การฝ่าฝืนและละเมิดกฏ ข้อตกลง ข้อกำหนด และ เงื่อนไข ของเว็บไซต์ WeddingReview.net ทุกส่วนภายในเว็บไซต์และที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ข้างต้น
7.4 การใช้งานเว็บไซต์ WeddingReview.net โดยผิดจุดประสงค์ของเว็บไซต์ หรือ สร้างบรรยากาศที่ไม่ดีภายในเว็บไซต์หรือต่อพื้นที่พูดคุยส่วนรวม
7.5 การเข้าใช้เครือข่ายด้วยบัญชีของผู้อื่นทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชี
7.6 การเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นเพื่อคัดลอก แก้ไข ลบหรือเพิ่มเติม โดยไม่ได้รับอนุญาต
7.7 การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้หรือสมาชิกอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นกรณีที่เป็นข้อมูลร้านค้าที่สังคมรับทราบโดยสาธารณะทั่วไป ในกรณีที่ทีมงานของเรานำข้อมูลธุรกิจของท่านมาเผยแพร่เพื่อเป็นการแนะนำธุรกิจของท่านให้กับผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากท่านพบว่าไม่เหมาะสม สามารถติดต่อทีมงานของเรา ที่หน้า Contact Us หรือ Claim Listings เพื่อดูแลข้อมูลของท่าน ด้วยบัญชีที่ท่านสร้างขึ้นที่นี่ ด้วยตัวเอง
7.8 การใช้งานที่เป็นสาเหตุให้ระบบคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ WeddingReview.net เสียหายหรือมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
7.9 การพยายามทำลายหรือทำลายระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ WeddingReview.net
7.10 การใช้หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
7.11 การลักลอบดักจับข้อมูลในเว็บไซต์ WeddingReview.net
7.12 การปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นเพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์และผู้ใช้อื่น
7.13 การใช้ทรัพยากรและเว็บไซต์ WeddingReview.net เพื่อเปิดให้บริการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

8. เมื่อคุณโพสต์ข้อความหรือเนื้อหาทุกประเภทในเว็บไซต์ อาทิ คอมเมนต์ รูปภาพ เนื้อหา วิดีโอ ห้ามโพสต์ทุกอย่างที่ :

• ใช้ภาษารุนแรง ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• ใช้การเหยียดผิว ชนชาติ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม และไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• ละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
• หมิ่นประมาท (เช่น บางอย่างที่เป็นไปในทางลบซึ่งไม่เป็นความจริงของบุคคลท่านอื่น หรือ นิติบุคคล)
• เปิดเผยความลับส่วนบุคคล หรือ นิติบุคคล หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ความลับทางการค้า หรือ เอกสารปกปิด
• ฉ้อโกง ต้มตุ๋น ผิดกฏหมาย ข่มขู่ รบกวน คุกคาม รังขวาน ราวี เป็นอันตราย ดูถูก หมิ่นเกียรติและศักดิ์ศรี หรือ แบ่งแยกเชื้อชาติ
• ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการกระทำความผิด
• มีเนื้อหา (เช่น ข้อมูลภายใน, กรรมสิทธิ์ หรือ เอกสารหรือข้อมูลปกปิด) ที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่ตามข้อสัญญา,อำนาจหน้าที่ หรือ ผลบังคับทางกฏหมาย
• โฆษณาหรือเชิญชวญทางการค้า ให้เข้าร่วมธุรกิจ หรือ เกี่ยวกับสินค้าอื่น ที่ไม่ได้นำเสนอ หรือ โปรโมท ที่นี่
• ไวรัส, มัลแวร์, สปายแวย์ หรือมีเนื้อหาที่เป็นอันตราย เข้าถึงรหัส หรือ
• ฝ่าฝืน ขัดขืน ละเมิด ระเบียบแลข้อบังคับ และกฏหมายของราชอาณาจักรไทย

ทีมงานเว็บไซต์ WeddingReview.net ควบคุมและดำเนินการเว็บไซต์นี้จากประเทศไทย หากท่านเข้าสู่ไซต์นี้นอกราชอาณาจักร กฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้นจะถูกใช้บังคับแทน เนื้อหา ความเป็นเจ้าของ และข้อจำกัดการใช้เว็บไซต์นี้ ข้อมูลและข่าวสารที่อยู่ในเว็บไซต์ รวมถึง รูปภาพ รูปวาด รูปแบบ ภาพถ่าย คลิปหนัง-ภาพยนตร์ ข้อความ และเนื้อความสาระอื่นๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ (เรียกรวมกันทั้งหมดในที่นี้ว่า ‘เนื้อหาสาระ’) เป็นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา ถูกควบคุม และถือสิทธิ์ โดย WeddingReview.net หรืออาจระบุไว้ ว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของเดิม หรือ เจ้าของลิขสิทธิ์ตามที่ได้ระบุไว้ในเนื้อหาสาระ

9. กรรมสิทธิ์เนื้อหาภายในเว็บไซต์และข้อมูลที่ผู้ใช้งานส่งมา

เรา หรือ ผู้ใช้งานที่มีใบอนุญาต หรือเจ้าของสิทธิ์ดั้งเดิม หรือ คู่ค้า เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาและวัสดุที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเรา (ประกอบด้วยเนื้อหาและวัสดุใดๆก็ตามในเว็บไซต์) ในการใช้งานส่วนตัว ไม่ใช่การใช้งานทางธุรกิจ ซึ่งคุณไม่สามารถใช้งานโดยมีจุดประสงค์ทางการค้า คุณไม่สามารถแก้ไข, คัดลอก, ทำซ้ำ, เผยแพร่ซ้ำ, อัพโหลด, โพสต์, เผยแพร่, ถ่ายทอด, แปล, ขาย, ดัดแปลงงานไปจากต้นแบบ, สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง, แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือกำไร, หรือ แบ่งปันและแจกจ่าย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หรือ ด้วยอุปกรณ์และการใช้งานใดๆทั้งสิ้น (ซึ่งรวมไปถึง Email หรือ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์) ทุกเนื้อหาและวัสดุจากที่นี่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แห่งนี้ หรือ ตามกรรมสิทธิ์และขอบเขตการใช้งานของเจ้าของสิทธิ์หรือเจ้าของผลงานดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ท่านอ่าจดาวโหลด และ/หรือ พิมพ์เนื้อหาแต่ละหน้าในเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัว ที่ไม่ใช่การใช้งานทางการค้า และไม่กระทบถึงลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีการระบุไว้ที่นี่ หรือ ตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์ระบุไว้

เมื่อท่านส่งหรือเผยแพร่เนื้อหาและวัสดุใดๆก็ตามที่เว็บไซต์แห่งนี้ ท่านยินยอมให้ Royalty Free แก่เรา และคู่ค้า หรือ Partner ของเรา โดยไม่จำกัดการใช้งาน โดยไม่มีวันสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงไม่ได้ สามารถโยกย้าย ถ่ายโอน โอนสิทธิได้ เป็น Sub-licensable และอนุญาตให้ใช้สิทธิในเนื้อหาและวัสดุได้ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ในสื่อหรือวัสดุ หรือ Media ใดก็ตาม และโดยการใช้เทคโนโลยีใดก็ตามที่เราเลือก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในตอนนี้ หรือในอนาคต ท่านรับรองว่าวัสดุและเนื้อหาใดๆก็ตามที่ท่านเผยแพร่หรือส่งให้เรานั้นท่านมีสิทธิถูกต้องในการใช้งาน เป็นผลงานดั้งเดิมของท่านและท่านได้รับรองให้เรามีสิทธิในการใช้งานโดยถูกต้องทุกประการ

10. ความรับผิดชอบต่อข้อความที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ และเนื้อหา

ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เผยแพร่ให้สาธารณะชนเห็นในเว็บไซต์แห่งนี้อยู่ภายในความรับผิดชอบของบุคคลผู้ปฏิบัติ ท่านมีหน้าที่ดูแลให้เนื้อหาของท่าน ให้อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ความรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในเว็บที่ท่านขอเปิดหรือเผยแพร่ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา WeddingReview.net ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เราไม่ควบคุมเนื้อหาและวัสดุใดๆก็ตามที่ท่านหรือท่านอื่นเผยแพร่หรือเปิดเผยในต่อสาธารณะ และท่านใดรับรู้และเข้าใจว่าเราไม่มีภาระหน้าที่ในการดูแลจับตาหรือเฝ้าระวังเนื้อหาสาระและวัสดุหรือเข้าไปแก้ไขหรือลบเนื้อหาสาระนั้น อย่างไรก็ตาม เราสงวนสิทธิ์สามารถทำการดูแลแก้ไขหรือลบเนื้อหาสาระได้ เราไม่ใช่ผู้เผยแพร่ (Publishers) เนื้อหาสาระที่ผู้ใช้งานเผยแพร่หรือโพสต์ และเราไม่รับผิดชอบต่อความแม่นยำ เที่่ยงตรง ถูกต้อง หรือความถูกกฏหมายของเนื้อหาสาระเหล่านั้น อย่างไรก็ตามหากท่านพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือ พบข้อผิดพลาดที่ควรแก้ไข สามารถแจ้งเราได้ที่ Contact Us

และท่านใดเข้าใจและยอมรับว่า การดำเนินการ หรือ การไม่ดำเนินการใดใด หรือการนิ่งเฉยของเรา หรือของผู้บริหารจัดการคนใดของเรา, เจ้าหน้าที่ของเรา, หุ้นส่วนของเรา, ทีมงานของเรา, พนักงานของเรา, ผู้ให้คำปรึกษาของเรา, เอเจนซี่ของเรา, ตัวแทนของเรา, หรือ ผู้แทนของเรา (ต่อไปนี้เรียกโดยรวมว่า ‘ตัวแทนของเรา’) เพื่อป้องกัน, ปรับปรุงให้ถูกต้อง, ชดเชย, จัดระเบียบเนื้อหา, ดำเนินการการบังคับใช้มาตรการอื่นๆต่อเนื้อหา หรือ พฤติกรรม หรือ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือเป็นไปได้ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดยสมัครใจ และท่านยอมรับที่เรา หรือ ผู้แทนของเราท่านใดก็ตามจะรับผิดชอบต่อท่านหรือใครก็ตาม โดยการดำเนินการ หรือ ไม่ดำเนินการใดใด เพื่อป้องกัน,ควบคุม,ปรับปรุงให้ถูกต้อง, ชดเชย, จัดระเบียบเนื้อหา, ดำเนินการการบังคับใช้มาตรการอื่นๆต่อเนื้อหา หรือ พฤติกรรม หรือ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือเป็นไปได้ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข

แม้ว่าตัวแทนของเราอาจจะดูแลเนื้อหาสาระ, ควบคุมการดูแลหรือความประพฤติและยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เราอย่างมีดุลพินิจ อย่างไรก็ตามตัวแทนผู้ดำเนินการของเราไม่มีอำนาจในการให้สิทธิขั้นพื้นฐาน,คำสัญญา หรือ เป็นผู้ยืนยันให้ใครก็แล้วแต่ว่าเป็นตัวแทนของเราในการ ‘ดูแล’ ปัญหา การติชม ที่อ้างอิงถึง หรือ เขา/เธอ หรือบุคคลใดใดก็ตามอ้างในนามของเรา สามารถหยุด ชดเชย บรรเทาแก้ไข หรือป้องกันปัญหา เนื้อหา และความประพฤติที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นซ้ำอีก สืบเนื่องด้วยประเด็นนี้ ท่านได้ยอมรับเช่นกันว่าการแสดงออกว่าเป็นตัวแทน (ทั้งที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยคำพูด) โดยตัวแทนของเรา (หรือใครก็ตามที่แสดงว่าอยู่ในนามของเรา หรือ ใครก็ตามที่มีจุดประสงค์ว่าเป็นตัวแทนของเรา) ว่าเรา (อาจเป็นเรา แต่ไม่จำกัดว่าเป็นตัวแทนของเรา หรือใครก็ตามที่อ้างอิงในนามของเรา หรือ ใครก็ตามที่มีจุดประสงค์ในการอ้างอิงว่าเป็นเรา) จะป้องกัน หรือไม่ป้องกัน, ควบคุม,ปรับปรุงให้ถูกต้อง, ชดเชย, จัดระเบียบเนื้อหา, ดำเนินการการบังคับใช้มาตรการอื่นๆต่อเนื้อหา (อาทิ ภาพสกรีน, ภาพหน้าจอ, screen, block, การดูแล, รีวิว, ตรวจสอบ, ลบออก, นำออก, ยกเลิก, แก้ไข, หรือหยุด หรือ เยียวยา หรือ ยกเว้นบางเนื้อหาสาระ โดยไม่มีการจำกัด) หรือ ดำเนินการการบังคับใช้มาตรการอื่นๆต่อเนื้อหา หรือ พฤติกรรม หรือ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือเป็นไปได้ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข เข้ามาแทนที่ข้อกำหนดนี้ ที่สัมพันธ์กัน หรือ ที่บังคับตามมิได้

ซึ่งคุณได้ยินยอมและรับทราบว่าเรา หรือ ตัวแทนของเรา หรือใครก็ตามที่มีอำนาจหรือมอบอำนาจในนามของเราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดใดก็ตาม หรือในขอบเขตใดใดก็ตาม ที่เป็นผลจากการที่ตัวแทนของเรา หรือใครก็ตามในนามของเรา กระทำหรือไม่กระทำการปรับปรุงให้ถูกต้อง, ชดเชย, จัดระเบียบเนื้อหา, ดำเนินการการบังคับใช้มาตรการอื่นๆต่อเนื้อหา หรือ พฤติกรรม หรือ สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือเป็นไปได้ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข

นอกเหนือจากนี้ ทางเว็บไซต์ WeddingReview.net ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการลงข้อมูลราคาสินค้าหรือบริการที่ผิดพลาด ไม่ว่าโดยบุคคลใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่เว็บไซต์แห่งนี้นำสินค้าจากแบรนด์/บริการ ของบุคคลที่ 3 มาโพสต์นั้น ผู้ใช้งานและผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราจะต้องตรวจสอบราคาจากผู้ให้บริการอีกครั้งด้วยตนเอง

11. การสร้างบัญชี และเข้าสู่ระบบ

ในการเข้าใช้งานบางส่วนหรือบางพื้นที่ภายในเว็บไซต์ ท่านอาจจำเป็นต้องเอื้ออำนวยข้อมูลส่วนตัว และ/หรือ ข้อมูลตามภูมิศาสตร์ประชากร หรือ ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบัญชี หรือ เข้าสู่ระบบ นอกจากนี้ ลูกเล่นหรือเครื่องมือและพื้นที่ใช้งานบางส่วนของเรา เปิดให้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีกับเรา เป็นสมาชิก และท่านจะต้องระบุ Username และ Emaill และ Password เพื่อเข้าใช้งานบางส่วนในเว็บไซต์เรา

ท่านยินยอมในการระบุข้อมูลที่เป็นจริง เที่ยงตรง ถูกต้อง เป็นข้อมูลปัจจุบัน และมีความครบถ้วน เกี่ยวกับตัวท่าน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ และท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลปรับปรุงข้อมูลเหล่านั้นให้ถูกต้องตามปัจจุบัน (ซึ่งรวมถึงข้อมูลในการติดต่อ ซึ่งทำให้เรา หรือสมาชิกหรือผู้ชมสามารถติดต่อท่านได้ เช่นเดียวกันกับในกรณีที่ท่านเป็น Vendor ผู้ให้บริการด้านงานแต่งงาน) ข้อมูลที่ท่านส่งจะต้องบรรยายเกี่ยวกับตัวท่าน (ซึ่งท่านไม่สามารถปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น ยกเว้นในกรณีที่ทีมงานของเรานำข้อมูลธุรกิจของท่านมาเผยแพร่เพื่อเป็นการแนะนำธุรกิจของท่านให้กับผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากท่านพบว่าไม่เหมาะสม สามารถติดต่อทีมงานของเรา ที่หน้า Contact Us หรือ Claim Listings เพื่อดูแลข้อมูลของท่าน ด้วยบัญชีที่ท่านสร้างขึ้นที่นี่ ด้วยตัวเอง) และคุณไม่สามารถขาย หรือ แบ่งปัน หรือ โยกย้ายถ่ายโอนข้อมูลบัญชีของท่าน ยกเว้นในกรณีการ Claim Listings ให้กับเจ้าของดั้งเดิม

ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมและการกระทำใดใดก็ตามเมื่อท่านเข้าใช้งานผ่านบัญชีของท่าน ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตโดยถูกต้องโดยตัวท่านหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น เมื่อท่านสร้างบัญชีเรียบร้อยแล้ว โปรดดูแลข้อมูลบัญชีของท่าน อาทิ Password หรือ รหัสผ่าน ของท่าน โดยเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือ เสียหาย จากความผิดพลาดในการปกป้องรหัสผ่าน (Password) หรือ ข้อมูลบัญชี

12. สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

การสื่อสารระหว่างท่านกับเราผ่านเว็บไซต์แห่งนี้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือส่งอีเมลล์ให้เรา (รวมทั้งทางแอพพลิเคชั่นอื่นๆ อาทิ LINE@ หรือ Facebook เป็นต้น)หรือไม่ว่าท่านจะโพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาในเว็บไซต์ หรือสื่อสารกับเราทางอีเมลล์ หรือ ทางแอพพลิเคชั่นอื่นๆ อาทิ LINE@ หรือ Facebook เป็นต้น ในทางรับผิดชอบทางสัญญา ท่านอนุญาตและยอมรับให้เราสื่อสารกับท่าน และท่านได้ยินยอมและรับทราบเงื่อนไข ข้อตกลง การแจ้งเตือน การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารทางอื่นๆที่เราเอื้ออำนวยต่อท่านไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

13. การละเมิดทางลิขสิทธิ์

หากท่านเป็นเจ้าของสิทธิดั้งเดิม หรือมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และพบว่าเนื้อหาหรือวัสดุในสิทธิของท่านได้ถูกทำซ้ำ เผยแพร่ หรือ แจกจ่ายในเว็บไซต์ของเรา ในกาละเทศะที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย กรุณาแจ้งเรา ที่ Contact Us เพราะเรามีนโยบายในการยกเลิกการใช้งานใดใดก็ตามในเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

14. การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และเนื้อหาสาระ

เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดใดก็ตาม หรือ ยกเลิกบริการ หรือ ยกเลิกการดำเนินการต่อ (ทั้งโดยชั่วคราวและถาวร) ในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งท่านยินยอมและรับทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของบุคคลที่สามที่ผูกมัดต่อท่านหรือมีผลกับท่าน จากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของเว็บไซต์ การระงับการให้บริการ หรือการหยุดให้บริการ

15. การระงับ หรือ ยุติการใช้งาน

เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธและไม่ยอมรับให้ท่านเข้าใช้งาน หรือระงับการใช้งานของท่านชั่วคราว หรือ ยุติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามของเรา และสงวนสิทธิ์ในการลบ ยกเลิก ละทิ้งเนื้อหาสาระใดใดก็ตามที่คุณส่งเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล หรือ แจ้งล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงกรณีที่ท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ ในกรณีที่เราระงับหรือยุติการใช้งานของท่าน ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณยังผูกพันธ์และผูกมัดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไข ของเว็บไซต์ ซึ่งยังมีผลในวันที่ท่านถูกระงับหรือยุติการใช้งาน

16. Claim Listings

16.1 WeddingReview.net มีบริการค้นหาผู้ให้บริการด้านงานแต่งงานแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเราไม่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้นในเหตุการณ์ที่มีผู้อื่นสร้างบัญชีเพื่อลงข้อมูลธุรกิจของท่าน และไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตามมาไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้อื่นนำข้อมูลของท่านมาลงและส่งผลต่อบุคคลที่สามหรือตัวท่าน แต่ท่านสามารถติดต่อเราที่ Claim Listings หรือ Contact Us เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

16.2 ในกรณีที่ทีมงานของเรานำข้อมูลธุรกิจของท่านมาเผยแพร่เพื่อเป็นการแนะนำธุรกิจของท่านให้กับผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา ในไดเรคทอรี่หรือซอฟท์แวร์ของเรา หากท่านพบว่าไม่เหมาะสม สามารถติดต่อทีมงานของเรา ที่หน้า Contact Us หรือ Claim Listings เพื่อดูแลข้อมูลของท่าน ด้วยบัญชีที่ท่านสร้างขึ้นที่นี่ ด้วยตัวเอง หรือเพื่อลบข้อมูลออก

17. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยอื่นๆ สามารถติดต่อ Customer Care ของเราได้ที่หน้า Contact Us หรือ E-mail : [email protected] หรือ LINE ID : @weddingreview (24 ชั่วโมง/ทุกวัน) และ Tel : +6685-8989-883 (เวลา 10.00 – 20.00 น. GMT+7)